Categorii Produse:

Sc Baby Etiquette Srl
"Elfbebe.ro pentru copii unici. adica toti!"

Sterilizator electric 8 biberoane Roveli

Model: 3458_0
Producator: RoveliTrimite mesaj


Pret: 89 RONDescriere produs

Sterilizator electric 8 biberoane, marca Roveli Poate steriliza pan? la 8 biberoane impreun? cu accesoriile acestora in acela?i timp. Cu ajutorul sterilizatorului toate bacteriile sunt distruse in mometul in care temperatura ajunge intre 100 grade C ?i 102 grade C, timp de cel pu?in 9 minute. Garan?ie: 12 luni. Mod de utilizare: 1. Sp?la?i biberoanele ?i accesoriile cu ap? curat?. 2. Umple?i vasul sterilizatorului cu 100 ml ap? curat?. 3. Pune?i biberoanele, sp?late in prealabil, orientate cu gura in jos in standul special din sterilizator. 4. A?eza?i celelalte accesorii in co? ?i acoperi?i cu capacul sterilizatorului. 5. Indroduce?i cablul de alimentare in priz? (220V), se va aprinde automat butonul de pornire ( pilot lamp on/off). 6. Pentru prima utilizare nu este nevoie s? se porneasc? butonul de start. 7. Dup? aproximativ 13 minute, sterilizatorul se va inchide automat, butonul ( pilot lamp on/off) se va stinge automat, acesta indicand ?ncheierea sterilizarii. Din acest moment nu scoate?i din priz? ?i nu deschide?i capacul pan? nu se r?cesc. 8. Începand cu a doua sterilizare consecutiv? butonul de start ( start button) va trebui pornit ( turn on). Mod de cur??are: 1. Dup? fiecare utilizare, v?rsa?i apa ramas? in baz? ?i ?terge?i bolul cu o lavet? curat?. Niciodata nu introduce?i sterilizatorul in ap?. 2. Capacul, co?ul ?i standul pentru biberoane se pot cur??a in ma?ina de sp?lat vase. 3. Decalcifierea rezistentei aparatului: - Dup? mai multe utiliz?ri se pot depune depozite minerale pe rezisten?a aparatului. - Pentru indep?rtarea acestor depozite, amesteca?i o parte cu o?et cu 2 p?r?i de ap? in vasul de fierbere. - Se porneste fierberea/sterilizarea ?i se las? timp de 5 minute. - Dup? fierbere, se inlatur? apa r?mas? ?i se va ?terge rezisten?a cu o lavet? umed?, curat? pentru a inl?tura depozitele r?mase. - Nu folosi?i nici un detergent comercial de cur??are pentru indep?rtarea rezidurilor depuse pe rezisten?a aparatului. - Necur??area vasului de reziduri periodic poate duce la distrugerea/stricarea aparatului. Aten?ie: 1. Nu introduce?i aparatul in ap? pentru a-l cur??a. 2. Nu folosi?i sterilizatorul dac?: - are defect cablul de alimentare sau ?techerul prezint? urme de inc?lzire/topire. - prezint? defec?iuni de func?ionare. 3. Nu plasa?i sterilizatorul ?i cablul de alimentare al acestuia in apropierea zonelor fierbin?i sau umede, mai ales in timpul utiliz?rii. 4. Nu incerca?i s? demontati sau s? repara?i sterilizatorul cu excep?ia cazului in care aceast? repara?ie este facut? de o persoan? specializat?. În cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de produc?tor, agentul s?u de service sau persoane calificate, pentru a se evita orice pericol. Asigura?i-v? c? tensiunea de alimentare este cea specificat? in manualul sterilizatorului. 5. ?ine?i copiii la distan?? de sterilizator mai ales cand acesta este in func?iune. 6. Nu acoperi?i sterilizatorul in timp ce il folosi?i pentru a impiedica aburul s? ias? din aparat. 7. Nu pune?i cablul de alimentare in vasul de fierbere sau in jurul acestuia. 8. Face?i cel putin 3 minute pauz? intre utiliz?ri ?i asigura?i-v? c? unitatea a fost racit? inainte de a ap?sa butonul de pornire pentru utilizarea secven?ial?. 9. Acest aparat nu este destinat utiliz?rii de c?tre persoane cu probleme fizice, mentale, senzoriale sau de c?tre copii. 10. Copiii trebuie supraveghea?i pentru a se asigura c? nu se joac? cu aparatul de sterilizat. 11. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat in gospod?rii ?i aplica?ii similare, cum ar fi: - zone ale buc?t?riei, birouri ?i alte medii de lucru. - de c?tre clien?i in hoteluri, moteluri ?i alte medii de tip reziden?ial.


Produse Similare